Z harfi ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Z harfi ile başlayan terimler

Z


Zar: Hücreyi ve çoğu organelleri çevreleyen lipit ve proteinlerden oluşan yapı. Anatomide makroskobik ya da mikroskobik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.

Zatüre: Akciğer dokusunun iltihabı.

Zayıflık: Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması.

Zehir: Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde.

Zehirlenme: Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim.

Zeka: Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.

Zeka geriliği: Zihinsel gelişmenin yavaşlığı.

Zeka yaşı: Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü.

Zigot: Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesiyle oluşan, döllenmiş yumurta hücresi.

Zigotaksi: Dişi ve erkek gametler arasındaki doğal çekim.

Zigoma: Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi.

Zona: Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı.

Zooid: Bir koloni içerisinde farklılaşmış olarak bulunan bireylerin her biri.

Zoofili: Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen bir duygulanım bozukluğu.

Zooplankton: Hayvansal özellik gösteren planktonlar.

Zooloji: Biyolojinin hayvanları inceleyen dalı.

Zoonoz: Hayvanlardan insanlara geçebilen her türlü hastalık.

Zoospor: Bir hücreli algler ve mantarlarda kamçılı, hareketli eşey hücresi.

Zootoksin: Bir organizma tarafından meydana getirilmiş toksik maddeler.