Y harfi ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Y harfi ile başlayan terimler

Y


Yabancı cisim: Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan herhangi bir madde.

Yağ asidi: Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler.

Yağ embolisi: Uzun kemik kırığı, yumuşak doku travması ve yanık gibi fiziksel travmalar sonucu ortaya çıkan bir emboli türü.

Yağlı dejenerasyon: En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Görülen organlarda hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir.

Yapay tohumlama: Cinsel birleşme olmaksızın, özel aletler yardımıyla spermlerin vajinaya iletilmesidir. İyi genetik yapılı bir erkekten çok sayıda yavru alınmasını sağladığı için bu yöntemden hayvancılıkta sıklıkla yararlanılmaktadır.

Yapısal gen: Hücrenin yapısı ve metabolizması için gerekli RNA'ları kodlayan DNA dizisine verilen genel ad.

Yarı baskınlık: Nesiller boyunca akrabalar arası çiftleşmenin sonunda, popülasyondaki çekinik bir allelin, baskınmış gibi ortaya çıkması.

Yalancı ayak (Psödopod): Akyuvarlar ve amipler gibi bazı tekhücrelilerin hareketini sağlayan sitoplazma çıkıntısı.

Yalancı gebelik: Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur.

Yumurta: Dişi eşey hücresi.

Yumurtalık: Dişi bireylerde eşey hücrelerinin üretildiği, aynı zamanda eşey hormonları da salgılayan organ.

Yutak: Ağız boşluğu ve yemek borusu arasındaki kaslı kanal, farinks.

Yüzme kesesi: Birçok kemikli balıkta çeperi sindirim kanalı ile aynı yapıda, içi hava ve diğer gazlarla dolu olan, hidrostatik denge, solunum, ses çıkarma ve ses almada görevli yapı.

Yoğunluk: Herhangi bir maddenin bir birim hacminin kütlesi.

Yolk bezi: Besin maddesi üreten ya da depolayan bez.