V harfi ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

V harfi ile başlayan terimler

V


Vagus: Beyinden çıkan 10. sinir. Mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerin otomatik çalışmalarını sağlar.

Vagotomi: Vagus sinirinin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla dallarından birisinin kesilmesidir.

Vajen: Kadın cinsel organı.

Vajinit: Vajina iltihabı.

Varyasyon: Bir türün bireylerindeki aynı karakterin farklı şekilleri, değişiklik, çeşitlilik.

Varikosel: Erkeklerde spermatik kordon venlerinin genişlemesi sonucu torbalar içerisinde varis oluşumu.

Varis: Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişleyerek kıvrımlı bir hal almasıdır.

Vakuol: Ökaryot hücrelerin sitoplazması içerisinde sıvı, hava ya da kısmen sindirilmiş besin kapsayan tek zarla çevrili yapıların her biri.

Valin: Protein sentezine katılan aminoasitlerden birisi.

Vasküler sistem: Ksilem ve floemden oluşan bitki dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem tarafından fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlayan sistem. İletim sistemi. Damar sistemi.

Vaskülit: Damar iltihabı.

Vazodilatasyon: Damar genişlemesi.

Vazodilatatör: Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde.

Vazokonstrüksiyon: Damarları büzülmesi, kasılması.

Vazokonstrüktör: Damarları büzen etkiye sahip ilaç, madde.

Vazospazm: Damar kasılması, büzülmesi.

Verimlilik: Birim zamanda meydana getirilen yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin ya da popülasyonun üreme kapasitesi. Fertilite.

Ventral: Bir organizmanın karın kısmı.

Vejetasyon: Bitkilerin sınıflandırılmasındaki, yöreleri gözetmeksizin fizyonomik ve ekolojik bakımdan bir bölgedeki bitki örtüsü. Bir yerdeki ekolojik koşullara bağlı olarak bulunan bitki örtüsü.

Vejetatif üreme: Yaprak ya da sap gibi vücut bölümlerinden eşeysiz olarak üreme.

Vejetaryen: Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.

Ven: Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar.

Vertigo: Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir.

Viroid: Bitki hücrelerinde hastalık yapan, 400 kadar ribonükleotitten oluşan, virüslerden daha basit yapılı organizma.

Virüs: Sadece içine girdiği bir başka hücre içinde yeniden üreyebilen ve hücresel yapısı olmayan canlı. Virüsler bir protein kılıf içindeki nükleik asitlerden ibarettir. Bazılarını basit bir zarı vardır, çoğalmak için, içine girdikleri hücrenin sentezleme yeteneğinden yararlanırlar.

Vitiligo: Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ayrılan beyaz lekeler.

Vitellus: Yumurta sarısı. Döllenme sırasında yumurtanın beslenmesini sağlayan mukopolisakkarit, protein ve yağ karışımından oluşan yedek madde.

Viskoz: Akışkanlığı az olan sıvı.

Vivipar: Yavrunun, bir plasenta varlığıyla anneyle besin, gaz, vb. alışverişi yaparak gelişimini tamamlaması sonucu gerçek doğum yapan canlı.