U-Ü harfleri ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

U-Ü harfleri ile başlayan terimler

U


Uç meristem: Bitkilerin kök ve gövdelerinin en uçlarında bulunan, sürekli bölünerek bitkinin büyümesini sağlayan doku.

Unipolar: Tek kutuplu olma durumu. Bazı sinir hücreleri yalnız tek bir uzantıya sahip olabilir (unipolar sinir hücresi).

Urasil: Yalnızca RNA yapısına katılan baz.

Ulna: Ön kolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında) bulunanıdır.

Ultrasonografi: Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler.

Ultrasound: İnsan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları. Ultra-ses.

Ultraviole: Dalga boyu 2000-4000 arasında olan mor ötesi ışınlar.

Uterus: Döl yatağı, rahim.

Uterus bicornis: Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir.

Uvula: Küçük dil.

Uyarı: Canlılarda belli bir tepkiye yol açan, fiziksel, kimyasal veya biyolojik etken.

Uyartı: Bir uyarının sinir hücresinde oluşturduğu kimyasal veya elektriksel değişmeler.

Üre: Memeli ve diğer hayvanlarda amino asitlerin yıkımı ile oluşan son ürün.

Üretici: Bir sistem içerisinde, güneş enerjisini organik moleküllerin bağ enerjisi şekline çevirebilen canlılar, besin üreticiler, ototroflar.