T harfi ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

T harfi ile başlayan terimler

T


Tagmata: Kaynaşmış ya da hareketli halde olabilen, özelleşmiş vücut bölümleri.

Takım: Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan, familya ve sınıf arasında bulunan, yakın benzerlik gösteren organizmaların meydana getirdiği taksonomik birlik.

Takipne: Çok hızlı solunum.

Taksi: Tek hücrelilerin yer değiştirme hareketi.

Taksonomi: Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.

Tal/Tallus: Kök, gövde ya da yaprak gibi doku özelleşmesi görülmeyen, alglerde ve bazı aşağı yapılı bitkilerde görülen vücut yapısı.

Talamus: Orta beyindeki bir çekirdek grubuna verilen addır.

Talasemi: Kalıtsal bir kan hastalığıdır.

Tartar: Diş taşı.

Terminatör gen: RNA polimerazın transkripsiyonu durdurmasına neden olan DNA dizisi.

Tek çenekli bitki: Embriyolarında bir çenek yaprağı bulunduran bitki.

Tek yıllık bitki: Yaşam devirlerini bir yıl içinde tamamlayan bitkiler.

Termofil: Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen mikroorganizmalara verilen genel ad. Isıyı seven.

Tetrat: Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromotitli yapı.

Testa: Tohum kabuğu. Tohum dış örtüsü.

Telekardiofon: Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.

Telenjiektazi: Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.

Telomer: Kromozomun bitiş kısmı. Bu özel yapı, DNA moleküllerinin kendi kendini üretmesi ve dengeli yapısını koruması işlerine yarar.

Temporal bölge: Şakak bölgesi.

Tendinit: Tendon iltihabı.

Tendon: Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.

Tenesmus: Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.

Tentakül: Uzantı.

Tenya: Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.

Testis: Erkeklerde üreme hücrelerini oluşturan, aynı zamanda eşey hormonları salgılayan bir bez niteliği de taşıyan organ, erbezi.

Testosteron: Erkek seks hormonuna verilen addır.

Timin: DNA yapısına katılan fakat RNA yapısına katılmayan bir primidin bazı.

Timpanum: Orta kulağı oluşturan davul şeklindeki boşluk. Aynı zamanda böceklerin işitme organı, timpanal organ.

Trake: Bitkilerin odun kısmındaki su taşıyan kılcal borular. Bölmesiz geniş odun boruları. Böceklerde solunum organı.

Trakeit: Bölmeli ve dar olan odun boruları. Böceklerdeki solunum organının kılcal boruları.

Transgenik canlı: Rekombinant DNA teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği canlı.

Transdüksiyon: Bir mikroorganizmadan bir diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.

Transkripsiyon: DNA ipliklerinin birinden genetik bilgilerin yeni sentezlenen mRNA’ya aktarımı.

Translasyon: mRNA’nın sentezlendikten sonra stoplazmadaki ribozoma bağlanıp aminoasitleri tRNA’lar yardımıyla sıraya koyması.

Tremor: İrade dışı titremelere verilen addır.

Triploblasti: Embriyonik gelişim sürecinde üç tabakanın da (endoderm, mezoderm ve ektoderm) oluşması, üç tabakalılık.

tRNA: Protein sentezi sırasında (translasyon) aminoasitleri ribozoma taşıyan özel bir RNA çeşidi.

Tromboz: Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.

Tubul: Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad.

Turgor: Bir bitki hücresinin ozmosla su alıp şişmesi ve hücre çeperinin gergin hale gelmesi.

Tüberkül: Topuzcuk şeklindeki küçük ve yuvarlak çıkıntı ya da kabartılar.

Tümör: Hücrelerin kuralsız ve sınırsız çoğalmaları nedeniyle oluşan şişlik ya da kitle. Patolojik niteliklerine göre, iyi huylu tümörler (benign, selim) ve kötü huylu tümörler (malign, habis) olarak ikiye ayrılırlar.