N harfi ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

N harfi ile başlayan terimler

N


Narkoanaliz: Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.

Narkolepsi: Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.

Narkoz: Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.

Natal: Doğuşa ait.

Natrium: Sodyum.

Nasti: Bitkinin, uyaranın cinsine göre yaptığı fakat uyaranın yönüne bağlı olmayan davranışlar.

Nausea: Mide bulantısı.

Nazal kemik: Burun kemiği.

Nazofarinks: Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.

Nebulizer: Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.

Nefridiopor: Omurgasızların boşaltım organları olan nefridyumların vücut dışına açıldıkları açıklık.

Nefridyum: Omurgasızların boşaltım organları.

Nefrit: Böbreklerdeki nefronların iltihaplanması sonucu oluşan hastalık.

Nefron: Omurgalı böbreğinin, idrar oluşturan yapısı ve işlev birimi.

Nermatosit: Knidosit hücrelerinin içeriği ya da kendisi.

Neoteni: Ergin halde larva özelliklerinin görülmesi.

Neonatal: Yeni doğana ait.

Neoplazi: Patolojik anlamda yeni doku oluşumu.

Nekroz: Hücrelerin ve dokuların ölmesi durumu.

Nikotin: Bir nörotransmitter olan asetilkolinin faaliyetini engellediği için zehirli olan ve tütünden elde edilen bir alkaloit.

Nimf: Başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre.

Nişasta: Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit.

Nitrit asit (HNO3): Niterat asidi. Yüksek derecede aşındırıcı, renksiz ve dumanlı sıvı. Zehirleyicidir ve şiddetli yanıklara yol açar.

Nod: Düğüm şeklinde yapı.

Nodül: Yuvarlak, çapı 1 cm`den küçük patolojik oluşumlar.

Notokord: İlkin sırt ipliği.

Nokta mutasyonu: DNA kopyalanması sırasında bir baz çiftinde meydana gelen değişiklik.

Nöroglia: Sinir dokuda nöronlara desteklik yapan yardımcı hücreler, ara nöronlar.

Nöron: Sinir hücresi.

Nöroloji: Asabiye, sinir hastalıkları.

Nöroşirürji: Beyin cerrahisi.

Nörogenez: Gelişme sırasında sinir sisteminin gelişme safhası (nörolasyon).

Nörotoksik: Sinir sistemi üzerinde zararlı etkisi olan zehirli maddeler.

Nötr: Elektriksel yükü sıfıra eşit olan.

Nusellus: Tohum taslağında embriyo kesesini çevreleyen doku.

Nükleus (Çekirdek): Hücredeki genetik malzemeyi barındıran kısım.

Nükleaz: Nükleik asitleri kısa oligonükleotit parçalarına yada tek nükleotide hidrolize eden enzimler grubu.

Nükleoprotein: Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik.

Nükleotid: Nükleik asitlerin (DNA, RNA) yapı birimleri.

Nükleik asit: Çekirdek içinde bulunan, genetik şifreyi taşıyan, yapılarında şeker bulunan asitler.