L harfi ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

L harfi ile başlayan terimler

L


Labil: Kararsız, çabuk değişen.

Lagoftalmi: Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.

Lakrima: Göz yaşı.

Laktasyon: Annenin süt verme devresi.

Lakün: Küçük boşluk, delik.

Laktoz: Sütte bulunan ve sütün buharlaşmasıyla kristal halde toplanan bir disakkarit. Süt şekeri.

Lap: Lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.

Laparatomi: Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.

Laparoskopi: Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.

Larengoskop: Boğazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.

Larengoskopi: Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.

Larenjit: Larenks iltihabı.

Larenks: Gırtlak.

Larva: Böcek, balık, kurbağa gibi bazı hayvanların hayat devrelerinde görülen ve metamorfoz sonucunda ergin hale benzeyecek olan yavru evresi.

Lenf: Lenf damaları içerisinde dolaşan, akyuvar içeren, kan plazması ve lenf proteinlerinden oluşan dolaşım sıvısı, akkan.

Lenfatik sistem: Omurgalılarda vücuda yayılmış, kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ.

Lenfoma: Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.

Lezyon: Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.

Lentisel: Mantar özüne dönüşmüş gövde kısımlarında havanın girip çıkmasını sağlayan aralıklar. Kovucuk.

Leptoten: Mayoz bölünme profazında görülen ve kromatin maddesinin ince iplikler halinde ortaya çıktığı erken evre.

Ligament: Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.

Lignin: Odun özü denilen su geçirmez madde.

Lipaz: Lipidleri (yağları), yağ asitleri ve gliserine parçalayan sindirim enzimi.

Liyaz: Bir molekülün parçalanmasını veya bir grubun molekülden uzaklaştırılmasını sağlayan enzimler.

Lop/Lob: Beyin, karaciğer gibi organların parçaları bölümleri.

Lokus: Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler.

Lökoplast: Bazı bitki hücrelerinde yedek besin depolayan renksiz madde.

Lökosit: Akyuvar, fagositoz yapan, antikor üreten, renksiz kan hücresi.

Lösemi: Beyaz kan hücrelerinde görülen kanserlerin genel adı.

Lümen: Tüp ya da kese şeklindeki bir organ ya da organelin iç boşluğu.

Lütein: Folikül hücrelerinde meydana gelen, yumurta sarısına renk veren pigment.

Lusiferin: Derin deniz balıkları, sölenterler, ateş böceği gibi organizmalarda enzimle okside olunca ışık veren bir tür madde.