J harfi ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

J harfi ile başlayan terimler

J


Jacobson organı: Bazı omurgalılarda damağa bağlı olarak gelişen koku algı organıdır. Feromonların algılanmasında rolü vardır.

Jel: Kolloit sıvıların yada sollerin pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda madde.

Jel elektroforez: Aynı elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılmasını sağlayan teknik.

Jelatin: Açık sarı, suda çözünebilen ve hayvanlardan elde edilen pelte kıvamında, suda kaynatıldığı zaman çözünen, oda sıcaklığında katı hale geçen bir protein.

Jeomorfolojik: Yer şekillerinin engebe biçimlerine yönelik.

Jeotermal: Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su ya da bunlarda elde edilen enerji.