I-İ harfleri ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

I-İ harfleri ile başlayan terimler

I


Islah: Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi.

İdiopatik: Oluşumunda bir sebep gösterilemeyen.

İç döllenme: Erkek ve dişi eşey hücrelerinin vücut içinde birleşmesi ile meydana gelen döllenme tipi. Erkek bireyin spermleri, belirli yapılar yardımıyla dişi vücuduna aktarılır ve dişinin vücudu içerisinde yumurta hücresini döller.

İçgüdü: Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi. Örneğin, örümceğin ağ örmesi.

İhtiyozis: Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.

İkter: Sarılık.

İktus: İnme, darbe.

İletim demeti: Bitkilerde organik ve inorganik besin maddelerinin iletiminin yapıldığı odun ve soymuk borularından oluşan yapılar.

İleitis: İnce barsak iltihabı.

İleum: İnce bağırsağın son bölümü.

İleus: Bağırsak tıkanması.

İmplantasyon: Döllenmiş yumurtanın rahmin (uterus) yumuşak dokusuna gömülmesi, döl tutma.

İmmatür: Tam gelişmemiş.

İmmün: Bağışık, bulaşıcı hastalıktan korunan.

İmmünite: Bağışıklık, muafiyet.

İmmünoloji: Organizmanın hastalıklara karşı direnç gösteren bağışıklık sistemini inceleyen bilim dalı.

İndikatör: Belirleyici. Bazı durumlara karşı hassasiyet göstererek ya da cevap oluşturarak, o durumlar hakkında ipucu veren.

İnflamasyon: Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.

İnorganik madde: Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan maddeler. Örneğin; karbondioksit, su, tuz.

İnsektivor: Böcekler ile beslenen canlılar.

İnsülin: Pankreasın ürettiği kan şekerini azaltan hormon.

İnterferon: Hücrelerin virüslere karşı ürettiği özel savunma maddesi.

İntermedier: Arada oluşan, meydana gelen.

İntraepitelial: Epitel hücreleri içerisinde.

İn-vitro: Hücrelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde yetiştirilmeleri veya bulunmaları.

İn-vivo: Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney.

İris: Gözün saydam tabakasının altındaki damar tabakadan oluşan renkli kısmı.

İyon pompası: Hücre zarında bulunan ve iyon akışını düzenleyen kompleks protein molekülü.

İzogamet: Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametler.

İzogami: Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşimiyle yeni canlı oluşumu.

İzolasyon: Ayrılma, yalıtım. Biyolojide herhangi bir sebeple popülasyondaki fertlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin kesilmesi.

İzomeraz: Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim.

İzospor: Benzer yapıdaki sporlar veya bu tip sporlara sahip canlılar, homospor.

İzotonik: Aynı ozmotik basınca sahip olan ortamlar. Çoğu memeli hayvanda kanın izotonik solüsyonu, tuzun su içerisinde %0,9'luk çözeltisidir.