G-Ğ harfleri ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

G-Ğ harfleri ile başlayan terimler

G


Gal: Bitkilerde, böcek ya da mantar gibi organizmaların neden olduğu anormal gelişen yapılar.

Galaktemi: Kanda süt bulunması.

Galaktore: Memeden kendiliğinden süt gelmesi.

Galaktosel: Memede, içi süt dolu kist.

Galaktoz: Altı karbonlu bir tür şeker (aldoz şekeri).

Galaktozüri: Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.

Galaktüri: İdrarın süt görünümünde çıkması.

Gamet: Eşey hücresi. Erkek ve dişi üreme hücresine verilen ad.

Gangliyon: Merkezi sinir sistemi dışında bulunan, sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan sinir düğümü.

Gangren: Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.

Gastrit: Mide iltihabı.

Gastrin: Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu.

Gastrodermal: Gastrodermisten köken alan, gastrodermis özelliklerini taşıyan.

Gastrodüodenit: Mide ve onikiparmak bağırsağının iltihabı.

Gastroenterelog: Mide, bağırsak hastalıkları mütehassısı.

Gastroenterit: İshalle seyreden mide bağırsak iltihabı.

Gastroenteroloji: Mide, bağırsak hastalıkları bilgisi.

Gastrointestinal: Mide, bağırsak.

Gastrolit: Mide taşı.

Gastromegali: Midenin genişlemesi.

Gastronomi: İyi yemek yeme bilimi.

Gastroptozis: Mide düşüklüğü.

Gastroskopi: Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.

Gastrula: Embriyonun blastuladan sonra oluşan, hücreleri içeri çökmesiyle ilk bağırsak boşluğunu meydana getiren erken embriyonik safha.

Gen: DNA molekülünün ortalama 1500 nükleotidden oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur.

Genetik: Belirli kalıtsal özelliklerin örüntüsünü inceleyen bilim dalı.

Geniz: Burun ve ağız boşluğunun arkasındaki kısım.

Genom: Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı.

Genotip: Canlının sahip olduğu genlerin toplamı.

Geometrik dizi: 2-4-8-16-32-64-128-256 şeklinde devam eden bir artış şekli.

Gibberellin: Bitki büyüme hormonu.

Giardia: Tek hücreli organizmalardandır.

Giardiasis: Giardia intestinalis adlı mikroorganizmanın sebep olduğu hastalık.

Glikojen: Hayvanlarda besinlerle alınan karbonhidratların karaciğer ve kaslardaki depo şekli.

Glikolipit: Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şeker moleküllerine kovalent bağlarla bağlanması ile meydana gelen bileşik lipit.

Glikoz: Heksoz, C6H12O6 molekül yapısındaki karbonhidrat.

Gliserin: Lipidlerin (yağların) yapısına katılan temel bir madde.

Glomerulus: Böbrekteki nefronların bowman kapsülü içinde bulunan kılcal kan damarı ağı.

Glukagon: Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kan şekerini artırıcı etki yapan hormon.

Gonad: Eşey hücrelerinin üretildiği organlar, eşey organları.

Gonopor: Eşey açıklığı, eşey organlarının vücut dışına açıldığı delik.

Grana: Kloroplastlar içindeki klorofil taşıyan yapı.

Granül: Stoplazmada bulunan küçük tanecikler.

GTP (Guanozin trifosfat): Hücre içerisinde meydana gelen bazı biyokimyasal reaksiyonlarda enerji için kullanılan bir tür molekül.

Guanin: DNA ve RNA'nın yapısına katılan bir pürin bazı.

Guatr: Tiroit bezinin büyümesi sonucu oluşan hastalık.

Gutasyon: Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması.