C-Ç harfleri ile başlayan terimler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

C-Ç harfleri ile başlayan terimler

C


C vitamini: Meyve ve sebzelerde bulunan, eksikliğinde bağ dokusunda zayıflamalara yol açan bir vitamin türü.

Caecum: İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerdeki kesedir.

Caisson hastalığı: Vurgun.

Calcaneus: Topuk kemiği.

Calix: Mercanlarda, kalsiyum karbonat yapıda olan, kase şeklindeki dış iskelet.

Candida: Bir mantar çeşidi.

Cenin: Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.

Cephalothorax: Baş ve gövdenin kaynaşmış hali.

Cercus (Serkus): Bazı canlı gruplarında, vücudun sonunda görülen ve çeşitli şekillerde olabilen, kuyruk benzeri uzantı.

Cerahat: Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısıdır.

Cerrahi: Operasyon. Tıbbın en eski dallarından biridir.

Cerumen: Kulak kiri.

Cestodiasis: Yassı solucan enfeksiyonudur.

Clavicula: Köprücük kemiği.

Cıvık mantarlar: Hem bitkisel hem de hayvansal özellik gösteren, gövdeleri ya tek yada çok çekirdek içeren, uygun olmayan şartlarda "sklerotyum" adı verilen bir kist oluşturan canlılar.

Cins: Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup, türleri içerisine alan taksonomik bir gruptur. Örneğin, köpek (Canis), meşe (Quercus) gibi.

Cor: Kalp.

Coxae: Kalça kemiği.

Covper bezi: Seminal sıvının oluşturduğu bezlerden biri.

Crossing-over: Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan tetratların kromatitleri arasındaki parça değişimi.

Çenek: Çim yaprakları, kotiledon: Tohumlu bitkilerin tohumlarının çimlenmesiyle embriyolarından oluşan ilk yaprak ya da yaprakları.

Çıban: Derideki ter bezleri veya kıl keselerinin enfeksiyonlarıdır.

Çiçek: Akut, enfeksiyöz bir hastalıktır.

Çil: Deride, güneşe maruz kalma sonucu beliren, ufak lekelerdir.

Çift çenekli bitki (Dikotiledon): Embriyolarında iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir düzende yerleşmiştir.

Çok yıllık bitki: Yaşamlarını iki yıldan fazla sürdüren bitkiler.

Çomak hücreleri: Retinada bulunan ve beyaz ışığa karşı duyarlı olan, çubuk şeklindeki hücreler.