Gıda olarak değerlendirilen hayvanların bulundurulduğu hayvancılık işletmelerinde ilaç kullanımı kontrolleri - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Gıda olarak değerlendirilen hayvanların bulundurulduğu hayvancılık işletmelerinde ilaç kullanımı kontrolleri


Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri *

Bilindiği üzere, “Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik” 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; gıda güvenliğini sağlayarak tüketici sağlığının korunmasını temin etmek için, canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Sözkonusu Yönetmeliğin; 12. Maddesinin 2. fıkrasında; “veteriner hekimler; çiftlikte reçete ile verilen veya uygulanan herhangi bir işlemin tarih ve özelliğini, muameleye tabi tutulan hayvanların kimliği ve ilaç atım süresinin (ilaç kalıntı arınma süresi/i.k.a.s.) uygunluğunu kaydedecektir.

Yetiştirici (hayvan sahibi veya onun yerine bakıcı) varsa veteriner tıbbi müstahzarların kullanımı ile ilgili mevzuatta öngörülmüş olan kayıtları da kapsayan uygulama işleminin tarihini ve özelliğini kayıt edecektir. Yetiştirici, 5 yıllık süre ile atım süresinin gözlemlendiğini gösteren kayıtları ve ispat etmek için reçeteleri muhafaza edecektir.” hükmü yer almaktadır.

Bu Genelge;

a) Veteriner hekimlerin gıda olarak değerlendirilen tüm hayvanlar için reçete yazarken standart bir reçete formatı “Veteriner Hekimin İlaç Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi” kullanması,

b) (a) şıkkında belirtilen reçeteye istinaden hayvanlara yapılan tüm uygulamaların uygulamayı yapan kişi/yetiştirici tarafından kayıt altına alınması,

c) Bu Genelge hükümlerinin İl Müdürlüklerince, özel veteriner hekimlere ve gıda olarak değerlendirilen hayvanların bulundurulduğu (tüketime sunulmak üzere pazarlanmak için piyasaya tavuk, yumurta, süt, bal vb. veren) hayvancılık işletmelerine duyurulması ve uygulamaların denetlenmesini temin amaçları ile hazırlanmıştır.

(*) Not: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri Genelgesi'nin tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder