Tavuk Irkları: Denizli - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Tavuk Irkları: Denizli


Denizli ırkının kökeni Denizli ve yöresi olmakla birlikte yayılma alanı tüm Anadolu ve Trakya'dır. Yumurta verimi ve özel merak gibi nedenlerle yetiştiriciliği yapılmaktadır. Horozunun uzun ve ahenkli ötüşüyle diğer ırklardan ayrılır. Yöre halkının yetiştirmek için uzun öten horozları tercih etmesiyle zamanla kendiliğinden oluşmuş bir ırktır. Ekstansif ve yarı entansif şartlarda yetiştirilirler.

Balta ya da gül ibikli, gözler erkekte belirgin sürmelidir. Burun delikleri küçük, gaga koyu gri ve uzun, kulaklar kısa tüylerle kaplıdır. Kulak lobları belirgin olup kırmızı ya da kırmızı üzerinde hafif beyazlık bulunabilir. Boyun erkeklerde uzun, dişilerde orta uzunlukta ve tüylüdür. Kuyruk sağlam yapılı, erkeklerde gösterişlidir. Kanat büyük ve tüylüdür. Göğüs orta derinliktedir. Vücudu örten tüy ve telekler siyahtır. Erkeklerde boyun, sırt ve kanatta renkli telekler bulunabilir. Bu renklerin varlığına göre erkekler demir kır, pamuk kır, kefi sarı, al ve siyah olarak adlandırılır. Dişiler bazılarının boynunda görülebilen eser miktardaki renk dışında tamamen siyahtır. Deri rengi beyazdır. İncik, ayak derisi ve pulları açık ya da koyu gri renkte, tüysüz, dört parmaklı ve mahmuzludur. Bacaklar erkeklerde sağlam yapılı, yüksek ve sağlam duruşlu, dişilerde erkeklere göre daha kısadır. Yumurta kabuk rengi beyazdır.

Denizli Irkının Özellikleri

Horozları uzun ötüşleri (15-16 sn) ile ünlüdür. Erkekler ergin dönemle birlikte agresif davranış gösterebilir. Tüylenmede bireyler arasında farklılık görülebilir. Telek uzunluğu ve ayak derisi renginin farklı olması nedeniyle seleksiyonla otoseks civciv elde etme imkanı bulunmaktadır.

Civcivler siyah renktedirler. Yumurtadan çıktıktan sonra ilk  1-1,5 ay zarfında tedrici olarak tüylerini dökerler. Yalnız kanat uçları ve göğüs altı tüylüdür, 15 gün kadar bu vaziyette kaldıktan sonra tekrar tüylenmeye başlarlar. En geç kuyruk tüyleri çıkar. Tüy dökümünden sonra çıkan yeni tüyleri renkli olanlar horoz, siyah olanlar tavuk olarak belirginleşirler.


Tavuklarda ortalama canlı ağırlık 2-2,5 kg kadardır. Yıllık yumurta verimi ortalama 90-130 civarındadır. Yumurtlama yaşı altıncı ay civarıdır. Yumurta orta irilikte 55-60 gr dır. Vücut rengi siyahtır. Bazen boyun kısmi kirli beyaz karışımı ile kırçıllı bir renk gösterir. Gözler siyah ve sürmelidir. Bacaklar gridir.

Horozlarda gözler siyah ve sürmelidir. Bacaklar koyu gri, boyun uzun, kulakçık kırmızı veya siyah kirli beyaz karışım halindedir. Canlı ağırlık ortalama 3-3,5 kg civarındadır. Aşım kabiliyetleri yüksektir. Genel olarak 5-6 tavuğa 1 horoz hesap edilir. Horozlar vücut renklerine göre; pekmez kefi, demirkır, pamukkır, al, kürklü olmak üzere 5 tipe ayrılır. Pamukkırın beyaz rengi demirkıra nazaran daha fazladır. Pekmez kefinde kanatlarda ve sırt bel bölgesinde kahverengi, koyu sarı renkli tüyler vardır. Al horoz ise klasik horoz görünümündedir. Kürklü tiplerin boyun arkasında siyah tüyler muntazam olarak sıralanmış olup kürk görünümü vermektedir. Fakat Kürklü renge pek rastlanılmamaktadır. Görüntü bakımından en fazla rağbet gören pekmez kefidir.

Irk Özelliği Erkek Dişi
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 3.0-3.5 2.0-2.5
Baş Yapısı Normal büyüklüktedir. Normal büyüklüktedir.
İbik Yapısı Balta ibiktir. Balta ibiktir.
Gaga Yapısı Genellikle uzun, kalın ve üst gaga aşağı doğru eğimli, gaga rengi koyu gridir. Erkeklere göre kalınlığı ve eğimi daha az, gaga rengi koyu gridir.
Burun Delikleri Küçüktür. Küçüktür.
Yüz Yapısı Uzun ve hafif tüylüdür. Belirgin ve hafif tüylüdür.
Göz Yapısı Orta büyüklükte, yuvarlak, kahverengi ve sürmelidir. Yuvarlak, orta büyüklükte ve kahverengidir.
Gerdan Yoktur. Yoktur.
Kulak ve Lopları Kulaklar kısa tüylerle kaplı, kulak lopları belirgin, kırmızı renkte ya da kırmızı üzerinde beyazlık olabilir. Kulakları kısa tüylerle kaplı, kulak lopları erkeklere göre küçük, kırmızı renkte ya da üzerinde hafif beyazlık olabilir.
Kakül Yoktur. Yoktur.
Sakal Geniş ve kısa ya da orta uzunluktadır. Geniş ve erkeklere göre kısadır.
Boyun Yapısı Uzun ve tüylüdür. Orta uzunlukta ve tüylüdür.
Ense Yapısı Orta uzunlukta, kalın ve tüylüdür. Kısa, kalın ve tüylüdür.
Kuyruk Yapısı Sağlam yapılı, gösterişli, vücuda bağlantısı dik ve, veya yatay şekildedir. Sağlam yapılı, orta boyda yukarı kalkık ve diktir.
Kanat Yapısı Büyük, güçlü ve tüylü kanatları vardır. Büyük ve tüylüdür.
Göğüs Yapısı Orta derinliktedir. Orta derinliktedir.
Ayak ve Tırnak Yapısı Bacaklar yüksek, sağlam yapılı, düz duruşlu, incik, ayak derisi ve pulları açık ya da koyu gri renkte, tüysüz, dört parmaklı ve mahmuzludur. Bacaklar erkeklere göre daha kısa, incik, ayak derisi ve pulları açık ya da koyu gri renkte, tüysüz, dört parmaklıdır.
Telek Rengi Vücudu örten tüy ve telekler siyahtır, boyun sırt ve kanatta renkli telekler bulunur. Bunlar renklerine göre demir kır, pamuk kır, kefi sarı, al ve siyah olmak üzere beş şekilde adlandırılır. Bazılarının boynunda görülebilen eser miktardaki renk dışında tamamen siyahtır.
Deri Rengi Beyazdır. Beyazdır.
Civciv Çıkım Ağırlığı (g) - 38-40
Yıllık Yumurta Verimi (adet) - 115
Yumurta Ağırlığı (g) - 55-60
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder