İpek böceği yetiştiriciliğine giriş - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

İpek böceği yetiştiriciliğine giriş


Dünyada ekonomik anlamda 15 kadar ülkede ipek böceği yetiştiriciliği yapılmasına karşılık üretilen ipek, çok sayıda ülke tarafından tüketilmektedir. İpek 4000 yıl önce Çinliler tarafından üretilmiş, uzun yıllar nasıl üretildiği gizli tutulduktan sonra, önce Anadolu’da daha sonra Avrupa’da üretilmeye başlanmış olup, ülkemizde ipek böceği yetiştiriciliği yaklaşık 1500 yıldan beri yapılmaktadır.

İpek, ipek böceği larvalarının koza örmek için salgıladıkları, parlak ve çok ince bir teldir. Bu teller bir araya getirilerek ipek iplikleri elde edilir. İpek, kolay boyanabilen, yumuşak ve dayanıklı bir ip olması nedeniyle tarih boyunca çok kıymetli bir dokuma hammaddesi olmuştur.

Ülkemizde ipek böceği yetiştiriciliği; çok fazla yatırım gerektirmeyen ve küçük ölçekte yapılan, ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağının sağlanmasıyla başlayan ve kozadan ipek ipliğine işleninceye kadar süren yardımcı bir tarımsal faaliyet olarak sürdürülmektedir. Arazilerin diğer tarım dallarına elverişli olmadığı yörelerde gelir kaynakları çok kısıtlı ailelerde yaş koza üretimini genellikle yaşlılar ve kadınlar gerçekleştirmektedir. Tüm aile fertlerinin emeklerinin değerlendirilmesinde, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi ve tarımsal gelirin daha dengeli dağılmasında önemli derecede etkiye sahiptir.


Üretimle ilgili aşamalar; dut ağacının yetiştirilmesi, ipek böceği tohumu ve yaş koza üretimi, kozadan iplik çekilmesidir. İpek böceği yetiştiriciliğinde, 35-40 günlük çok kısa bir üretim döneminden sonra, kutu başına 26-30 kg arasında yaş koza elde edilebilmektedir. Ülkemizde ipek böceği yetiştiriciliği yapan bir çok aile, yılda 4-5 kutu ipek böceği yetiştirerek geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Ülkemizin büyük bir bölümünün dut yetiştiriciliği açısından uygun bir iklime sahip olması ipek böceği yetiştiriciliği açısından avantajımızdır.

Türkiye’de üretilen ham ipeğin tamamına yakını ipek halı dokumacılığında bir bölümü de giyim, ev eşyaları ve ameliyat ipliği olmak üzere iç piyasada tüketilmektedir. Ayrıca aynı üretim aşamaları esnasında yaş kozanın ipek halıya dönüştürülmesi sonucu yaklaşık 14 misli katma değer yaratılmaktadır.

İpek böceği yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı 8 il, Türkiye'nin toplam yaş koza üretiminin %97’sini oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2020 yılı itibarıyla 662 köyde 1.965 işletme ipek böceği yetiştiriciliği yapmaktadır. Toplam 5.775 kutu damızlık ipek böceği bulunmakta olup, 90 ton çile yapmaya uygun ipek böceği kozası üretilmiştir.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder