Yeşil kükürt bakterileri - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Yeşil kükürt bakterileri


Yeşil kükürt bakterileri hareketsiz, anoksijenik, fototrofik bakterilerdir. Bu yüzden filogenetik olarak farklı gruplandırılırlar. Bu grubun önemli cinsleri; Cholorobium, Prosthechochloris ve Chlorochromatium'dur. Morfolojik olarak oldukça çeşitlilik gösteren bu grup çeşitli uzunluklardaki çomak şekilli bakterileri içerir. Mor kükürt bakterileri gibi, H2S'yi elektron verici olarak kullanırlar. Fakat mor kükürt bakterilerinden farklı olarak bu bakterilerin ürettikleri kükürt hücre dışında birikir. 

Sülfidin indirgeyici substrat göreviyle sülfür oluşumu

Yeşil kükürt bakterilerinde bulunan bakteriofiller a, c, d veya e bakteriofilleridir. Bu grubun türlerinde, bakteriofillerin içinde toplaştığı ve ince bir zarla sitoplazma zarına tutturulmuş halde bulunan dikdörtgen şekilli yapılara rastlanır. Bu yapılara klorozom adı verilir. Bu yapılarda ışığın kullanıldığı fotosentez tepkimeleri gerçekleşir. Aşağıdaki resimde ovoid klorozomlar, sitoplazmik zara yapışık olarak görülebilir.
 
Chlorobium tepidum'un elektron mikrografı

Mor kükürt bakterileri gibi yeşil kükürt bakterileri de yaşama alanı olarak anoksik, sucul ve özellikle de H2S'nin bol olduğu ortamları tercih ederler. Klorozom'un çok verimli çalışmasından dolayı, bu bakteriler fotosentez için çok az ışığa ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden onlara genellikle göllerin en derin kısımlarında rastlanır. Clorobium cinsinin bir türü olan Chlorobium tepidum termofiliktir ve kaplıca sularında yeşil renkte kalın bir örtü oluşturur. Bu bakteri türü ayrıca genom dizisi tamamen ortaya çıkarılmış ilk anoksifototrof olduğu için de önemlidir.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder