Türkiye'de hayvansal üretim istatistikleri - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Türkiye'de hayvansal üretim istatistikleri

Tarım devrimi ile insan toplulukları ilk kez bitkisel ve hayvansal üretim yapmaya başlamışlar ve bu üretim modeli toplumların sosyo-ekonomik yapılarında devrimsel dönüşümler yaratmıştır. Tarım devrimiyle birlikte insanlar avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik düzene geçiş yapmışlar, ihtiyaçlarını karşılamak için yaşadıkları çevreyi aktif olarak değiştiren bir türe dönüşmüşlerdir. Bu dönüşümle birlikte Tarım Devrimi'nden Sanayi Devrimi'ne kadar geçen 12 bin yıllık zamanda dünya nüfusu 750 milyona ulaşmıştır. Sanayi Devrimi, çeşitli toplumlardaki tarımcı nüfusun büyük bir kısmını bitkisel ve hayvansal üretimden koparıp sanayi ve hizmetler sektörlerinde üretim yapar hale getirmiştir. Sanayi Devrimi devriminden günümüze kadar geçen zamanda ise dünya nüfusu 10 katın üzerinde artarak 7,8 milyar kişi olmuştur. Türkiye’de ilk olarak 1927 yılında yapılan sayımda 13,5 milyon kişi olan nüfus, 2020 yılında 83,5 milyona ulaşmıştır.

İnsanların en temel ihtiyacı şüphesiz ki beslenmedir. Dünyaya gelen her yeni inanın gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için besin kaynaklarının nüfus artışına paralel artırılması bir zorunluluktur. Dünyada yaklaşık 850 milyon (her 9 kişiden biri) insan, gıda yoksunluğu (açlık) problemiyle karşı karşıyadır ve bu sayı giderek artmaktadır. Diğer taraftan dünyada yaklaşık 1,7 milyar insan ‘aşırı kilolu’, 755 milyon insan ‘obez’ olarak sınıflandırılmaktadır. Bir yanda açlıktan ölümler yaşanırken diğer yanda artan obezite, küresel gelir adaletsizliğinin önemli bir göstergesidir.

Yeterli ve dengeli düzeyde beslenmek, sağlıklı ve uzun yaşam sürmenin ön koşullarındandır. Temel besin maddeleri proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller ve su olarak gruplandırılabilirler. Bu besin grupları içinde proteinler, sadece protein içeren besinlerin tüketilmesi yoluyla elde edilebilirler. Yeterli beslenmenin sağlanabilmesi için insanların günde mutlaka kg başına 0,80 - 1 gram protein alması gereklidir (75 kg bir insan için 60-75 gram). Bu ihtiyaç mercimek, fasulye, bezelye gibi bitkisel protein kaynaklarından ve et, süt, yumurta gibi hayvansal protein kaynaklarından karşılanabilmektedir. Hayvansal kaynaklı proteinlerin sindirilebilirliği %90-100 iken bu oran bitkisel kaynaklı proteinlerde %70-90 düzeyindedir ve bitkisel protein kaynaklarında esansiyel amino asitlerin oranı düşüktür. Proteinlerin biyoyararlanım düzeylerinin arttırılması için bitkisel ve hayvansal kaynaklı proteinlerin karıştırılarak tüketilmesi, alınan proteinin yaklaşık %50’sinin hayvansal kökenli olması önerilmektedir. 

Küresel gelir adaletsizliği bitmediği, nüfus artışı sona ermediği ve açlık sorunu çözülmediği sürece tarımın (bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin) önemi dünyada artmaya devam edecektir. Tarımsal faaliyetler içinde ürünleriyle esansiyel amino asitleri tam olarak sağladığı için hayvancılık ön planda olmaya devam edecektir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, hayvan sayısını ve hayvan başı verim düzeyini arttırma ihtiyacı devam edecektir. TÜİK verileriyle hazırlanan aşağıdaki tablolarda Türkiye’deki çeşitli hayvan türlerinin son beş yıldaki sayıları bulunmaktadır.


Büyükbaş Hayvan Sayıları

TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,6 artarak 17 milyon 965 bin baş, manda sayısı %4,5 artarak 192 bin 489 baş oldu. Toplam büyükbaş hayvan sayısı ise 18 milyon 158 bin başa ulaştı. Aşağıdaki linklerden 2006-2020 yılları arasındaki büyükbaş hayvan sayılarını görüntüleyebilirsiniz.Küçükbaş Hayvan Sayıları

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 42 milyon 127 bin baş, keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre %7 oranında artarak 11 milyon 986 bin baş olarak gerçekleşti. Toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 2020 yılında bir önceki yıla göre %11,6 oranında artarak 54 milyon 113 bin baş oldu. Aşağıdaki linklerden 2006-2020 yılları arasındaki küçükbaş hayvan sayılarını görüntüleyebilirsiniz.Kanatlı Hayvan Sayıları

Kanatlı hayvanlar arasında yer alan yumurta tavuğu sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %0,5 oranında artarak 121 milyon 303 bin baş, et tavuğu sayısı ise önceki yıla göre %16,3 oranında artarak 258 milyon 46 bin baş oldu. Böylece toplam tavuk sayısı %10,7 oranında artarak 379 milyon 349 bin baş oldu. Ayrıca Türkiye'de 2020 yılı verilerine göre; 4 milyon 798 bin baş hindi, 1 milyon 374 bin baş kaz ve 560 bin baş ördek bulunmaktadır. Aşağıdaki linklerden 2006-2020 yılları arasındaki kanatlı hayvan sayılarını görüntüleyebilirsiniz.At, Eşek ve Deve Sayıları

2020 yılında önceki yıla göre at sayısı %12,2 oranında azalarak 90 bin, eşek sayısı %14,7 oranında azalarak 108 bin, katır sayısı %14,7 oranında azalarak 25 bin ve deve sayısı %21,7 oranında azalarak bin 300 başa düşmüştür. Aşağıdaki linklerden 2006-2020 yılları arasındaki at, eşek ve deve sayılarını görüntüleyebilirsiniz.

Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder