Oomycota: Su küfleri, algsi mantarlar - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Oomycota: Su küfleri, algsi mantarlar

Su küfleri, oldukça kalabalık bir gruptur. Klorofil taşımamaları nedeniyle besinlerini dışarıdan almak, ya da başka bir canlı (bitki ya da hayvan) üzerinden asalak şekilde beslenmek zorun da olan, kamçılı tek hücrelilerdir. Bu nedenle bu canlılar, çürüyen organizmaların ayrıştırılmasında önemli rol oynar. Şubenin ismi, dişi eşey hücrelerinin içinde bulunduğu "oogonia" adı verilen yapılardan gelir. Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür. Misellerden oluşan tallusları, esas yapı elemanlarıdır.

Plasmopara viticola
Phytophthora infestans

İpliksi yapıları, hif adı verilen yapıları taşımaları ve ayrıştırıcı özellikleri nedeniyle, daha önce mantarlar aleminde yer alan bu grup, selülozik maddeler ve glikan içeren hücre duvarlarının yapısı nedeniyle, mantarlar aleminden ayrılmıştır. Mantarlardan bir diğer farkları da, kamçı hücrelerinin çekirdeklerinin, mantarlarda olduğu gibi haploid değil, diploid yapıda olmasıdır. Yüzücü yapıdaki sporların taşıdığı birbirinin aynısı olan iki kamçının varlığı ve mycolaminarin adı verilen enerji molekülünün varlığı, bu grubun alglere daha yakın akraba olduğunun bir göstergesi sayılmaktadır.

Not: Bu yazının hazırlanmasında Tübitak Bilim ve Teknik dergisinden yararlanılmıştır.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder