Chlamydia (Klamidya) - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Chlamydia (Klamidya)

Chlamydia cinsine ait organizmaların hepsi zorunlu parazitik bakterilerdir ve çok düşük metabolizma kapasiteleri yüzünden diğerlerinden oldukça farklı bir bakteri grubu oluştururlar. Üç Chlamydia türü belirlenmiştir; C. psittaci, C. trachomatis ve C. pneumoniae.

C. psittaci: "Psittacosis" adı verilen hastalığın etkenidir. Psittacosis, kuşlarda salgın halinde görülen ve insanlara bulaşınca zatürreye benzer semptomlar gösteren bir hastalıktır.

C. trachomatis: İnsanda "trachoma" ve daha başka hastalıkların nedenidir. Trachoma, gözü zayıf düşüren ve bu yüzden insanlarda körlüğe sebep olabilen bir hastalıktır. C.trachomatis'in başka suşları ise genitoüriner bölgede enfeksiyona sebep olur. Chlamydia enfeksiyonları günümüzde cinsel yolla bulaşan hastalıklara en önemli örneklerdir. Antibiyotik kullanımıyla tedavi edilebilir.

Chlamydia trachomatis'de inklüzyon cisimcikleri (kahverengi)

C. pneumoniae: Çeşitli solunum sendromlarının sebebidir.

Chlamydia'nın biyosentetik kapasitesi diğer zorunlu parazit bakteri grubu olan Rickettsia'dan daha sınırlıdır ve bu grubun, bilinen bütün hücresel organizmalar arasında en basit biyokimyasal kapasiteye sahip olduğu düşünülmektedir. Grubun başka bir ilginç özelliği de bazı genlerin ökaryot genlerine oldukça benzer görünmesidir. C. trachomatis'in, patojenliğini artırıcı bazı genlerini konakçı hücrelerden almış olduğu düşünülmektedir.

Not: Bu yazının hazırlanmasında Tübitak Bilim ve Teknik dergisinden ve CDC Halk Sağlığı Resim Kitaplığı'ndan yararlanılmıştır.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder