Hipertermofil bakteriler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Hipertermofil bakteriler


Bu gruptaki bakteriler hipertermofillerdir, yani en uygun büyüme koşulları 80°C'nin üstündedir. Bu grubun önemli cinsleri; Aquifex, Thermodesulfobacterium ve Thermotoga'dır.

Aquifex

Bu cins içindeki türler zorunlu kemolitotrofik ve ototrofik hipertermofillerdir. Bilinen tüm bakterilerin en yüksek sıcaklıkta yaşayabilenleri bu grupta yer alır. 95°C' ye kadar olan sıcaklıklarda büyüyebilirler. Sadece çok düşük O2 konsantrasyonlarını tolere edebilirler.

Aquifex spp.

Thermotoga

Thermotoga çubuk şekilli ve 90°C sıcaklığa kadar yaşayabilen hipertermofilik bakterilerdir. Bu bakterilerin hücreleri çarşafa benzeyen bir zarla kaplıdır. Bu zarın, eski Yunanda "toga" ismi verilen kıyafetlere benzemesinin bir sonucu olarak bu bakterilere Thermo"toga" ismi verilmiştir. Bu bakteriler gram-negatif boyanırlar ve spor üretmezler. Aynı zamanda anaerob ve fermentatif kemoorganotroflardır. Şekerleri ve polimerleri yıkarak laktat, asetat, CO2 ve H2 üretirler. Kaplıcalarda bulunurlar.

Thermodesulfobacterium

Thermodesulfobacterium, termofilik, kükürt indirgeyen bakterilerdir ve filogenetik olarak Thermotoga ile Aquifex arasında yer alırlar. Aslında gerçek bir hipertermofil olmamasına ve optimum büyüme sıcaklığının 70°C olmasına rağmen kükürt indirgeyen bakteriler arasında bilinen en termofilik bakteridir.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder