Chrysophyta: Altın sarısı algler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Chrysophyta: Altın sarısı algler


Bu grubun en iyi bilinen üyeleri, diatomlardır (Bacillariophyceae). Tatlı suların en yaygın türlerini içeren bu şubenin üyelerinin büyük çoğunluğu fotosentetiktir. Zooplanktonların birinci dereceden besinleri olmaları nedeniyle, sucul sistemlerin önemli bileşenleri sayılırlar.

Çoğu bir hücreli ve serbest yüzücüdür, ancak ipliksi (filamentöz) ve farklı şekillerde koloni formları da bulunur. Sıklıkla tatlı sularda, ender olarak da denizlerde yaşarlar. Yapılarında klorofil -a ve -c, fukoksantin pigmenti ve birbirinin benzeri olmayan iki adet de kamçı bulunur. Fotosentez ürünleri, kahverengi alglerde olduğu gibi laminarin ya da chrysolaminarin halinde depolanır. Kamçılı ya da kamçısız sporlarla, eşeysiz ürerler. Bu sporlar, "kist" adı verilen, silis içerikli ve sert ortam koşullarına dayanıklı hücreler içerisinde oluşur.

Deniz diatomları

Çoğu bilim adamı tarafından karışık bir şube olarak nitelendirilen altın sarısı alglerin alt grupları da, sıklıkla ayrı şubeler olarak incelenmektedir. Burada, bu grupların tamamı da altın sarısı algler altında verilecektir.

Chrysophyceae: Bazı türlerinde göz noktası bulunur.

Dinobryon spp.
Uroglena spp.

Bacillariophyceae (Diatomlar): Silis içerikli hücre duvarlarının 2 kapaklı bir kutuya benzemesi karakteristiktir. Eşeyli ürerler ve erkek üreme hücreleri dışında kamçı taşımazlar.

Amphora spp.
Cymbella spp.
Navicula spp.

Xanthophyceae (Sarı-Yeşil Algler): Bu şubenin üyeleri, sıklıkla tatlı sularda yaşayan, karotin ve heteroksantin pigmentleriyle, klorofil-a ve -c taşıyan fotosentetik canlılardır. Denizlerde, nemli topraklarda ya da ağaç gövdelerinde yaşayan türleri de vardır. 

Tribonema spp.

Canlının içinde üretilerek, eski hücre duvarının yırtılmasıyla dışarı bırakılan sporlar, kamçılı ve yüzen tipte (zoospor) ya da kamçısız (aplanospor) tipte olabilir. Bitkiler aleminde bulunan köklere benzer yapılar, ilk defa bu grupta, Botrydium cinsinde görülür.

Not: Bu yazının hazırlanmasında Tübitak Bilim ve Teknik dergisinden yararlanılmıştır.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder