Chlorophyta: Yeşil algler - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Chlorophyta: Yeşil algler

Hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayabilen, bir ya da çok hücreli organizmalardır. Birçok bilim adamı tarafından, bitkiler alemindeki türlerin atası kabul edilirler. Farklı şekillerde kloroplastları, klorofil -a ve -b taşır. Fotosentez ürünleri, yağlar ve nişasta şeklinde depolanır. Doku düzeyinde farklılaşma kazanmamışlardır. Karotenoid ve ksantofil pigmentlerine sahiptirler.

Yaşama ortamları ve yaşam şekilleri, büyük çeşitlilik gösterir. Büyük çoğunluğu sucul olmasına karşın, kar üzerinde, ağaç gövdelerinde ya da toprakta simbiyotik olarak yaşayan türleri de vardır. Mantarlar aleminin üyeleriyle birleşerek likenleri meydana getirirler. Yaşam evrelerinde, döl almaşı görülür.

Chlorophyceae

Çok sayıda tür içeren, kalabalık bir sınıftır. Koloni halinde yaşayan bazı üyeler, protozoa altında Phytomastigophora grubu dahilinde de incelenen kamçılılardır. Bazı türlerinin hücre duvarlarının yapısında bulunan kalsiyum bileşikleri, denizel kayaçların yapısına katılır.

Gonium spp.
Pandorina spp.
Volvox spp.

Conjugatophyceae (Kavuşur algler)

Sıklıkla tatlı sularda, nadiren de denizlerde yaşayan, bir hücreli ya da ipliksi yapıdaki alglerdir. Her hücrede en az bir kloroplast bulunur. kloroplastlar farklı şekillerde olabilir. Eşey hücresi görevindeki hücrelerin, karşılıklı geçerek sitoplazmalarını birbirlerine aktarmaları (kavuşma) yoluyla, eşeyli üreme görülür. Hücre bölünmesiyle eşeysiz üreme de görülür.

Cosmarium spp.
Closterium spp.
Spyrogyra spp.

Charophyceae (Su şamdanları)

Katlı şamdanları andıran görüntüleri nedeniyle bu adı almışlardır. Tatlı ve acı sularda yaşarlar. Hücreleri küre şeklindedir ve bol kloroplast içerir. Selüloz yapıdaki hücre duvarlarına, bazı türlerde kireç toplanmıştır. Ana gövdenin "nod" adı verilen bölümlerinde oluşan yumruların çimlenmesiyle ürerler.

Halimeda spp.
Nitella spp.
Chara spp.

Not: Bu yazının hazırlanmasında Tübitak Bilim ve Teknik dergisinden yararlanılmıştır.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder