Bacteroides - Flavobacteria - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Bacteroides - Flavobacteria

Bu bakteri grubu, zorunlu aeroblardan zorunlu anaeroblara çok çeşitli fizyolojik özellikteki türleri içeren bir gruptur. Bu gruptaki organizmalar çok çeşitli çevrelerde yaşarlar. Grubun en önemli cinslerinden Bacteroides zorunlu anaerob olan ve spor üretmeyen türleri içerir. Bu türler şekerleri fermente ederek asetat ile süksinat üretirler ve bu yüzden sakkarolitik olarak adlandırılırlar. Bacteroides türleri normalde kommensaldir; insanların ve diğer hayvanların bağırsaklarında bulunurlar. Hatta Bacteroides türlerinin sayısal olarak insan bağırsağındaki baskın tür oldukları düşünülmektedir. Ölçümler bir gram insan dışkısında 1010-1011 tane Bacteroides hücresi olduğunu göstermiştir. Fakat Bacteroides türleri aynı zamanda patojendir (hastalık yapıcı) ve insanlarda görülen enfeksiyonlara neden olan en önemli anaerobik bakterilerdir. Bacteroides türleri sfingolipid sentezleyebilen nadir bakteri türlerindendir. Sfingolipidlere memeli dokularında, özellikle beyin ve sinir dokularında çok rastlanır.

Bacteroides spp.'nin anaerobik kanlı agarda kültürü

Bacteroides türlerinin aksine Flavobacterium türleri özellikle hem tatlı hem de tuzlu su habitatlarında bulunurlar. Flavobacterium kolonileri genellikle sarı pigmentlidir ve bu organizmalar nadir olarak patojendir. Fakat yine de bu grubun bir türünün (F. meningosepticum) çocuklarda rastlanan menenjitle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Not: Bu yazının hazırlanmasında Tübitak Bilim ve Teknik dergisinden ve CDC Halk Sağlığı Resim Kitaplığı'ndan yararlanılmıştır.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder