Köpeklerde solunum güçlüğü - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Köpeklerde solunum güçlüğü


Köpeklerde nefes alma sorunları her yaşta ve ırkta görülebilen sorunlardır ve hızla yaşamı tehdit edici boyuta dönüşebilirler. Köpeğiniz nefes alıp vermekte güçlük çekiyorsa, mümkün olan en kısa sürede bir veteriner hekim tarafından muayene edilmesi gereklidir. Solunum sisteminin herhangi bir yerinde, hatta vücudun bir başka sisteminde ortaya çıkan hastalıklar köpeklerde solunum problemlerine yol açabilir. Nefes almakta zorlanan bir köpek, karşılaştığı problemin şiddetine göre farklı semptomlar gösterebilir. Köpeklerde nefes darlığı (dispne), hızlı nefes alma (taşipne) ve anormal solunum en yaygın görülen solunum sorunlarıdır.

Köpek Solunum Sistemi Nasıl Çalışır?

Solunum sisteminin burun, ağız, boğaz (yutak ve gırtlak), nefes borusu (trakea) ve akciğerler de dahil olmak üzere birçok bölümü vardır. Hava burun veya ağızdan içeri çekilir ve ardından soluk alma (inspirasyon) adı verilen bir işlemle akciğerlere taşınır. Akciğerlerde oksijen kırmızı kan hücrelerine aktarılır. Kırmızı kan hücreleri daha sonra oksijeni vücudun geri kalanına taşır. Kırmızı kan hücrelerine oksijen aktarılırken, kırmızı kan hücrelerinden de akciğerlerdeki havaya karbondioksit geçişi olur. Daha sonra karbondioksitçe zengin olan hava, soluk verme (ekspirasyon) adı verilen bir işlemle burun veya ağızdan dışarı atılır.

Köpeklerde Normal Solunum Hızı

Normal nefes alan bir köpek ile solunum güçlüğü çeken bir köpek arasında ayrım yapmak her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Dinlenme halindeyken, sağlıklı köpekler dakikada 20 ila 34 defa soluk alıp vermelidir ve solunum yapmak için fazla çaba harcıyor gibi görünmemelidir. Ancak sıcak hava, egzersiz, stres ve heyecan gibi faktörlerin etkisi altında daha hızlı veya daha derin nefes alabilirler. Herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayabilmek için neyin normal olduğunun bilinmelidir. Köpeği; dinlenirken, yürüyüş yaparken veya yoğun bir oyundan sonra izlemek gereklidir. Bu bilgiler sayesinde, köpeğin solunum hızındaki küçük değişiklikler fark edilebilir.

Köpeklerde Nefes Darlığı (Dispne)

Köpekler, mevcut şartların gerektirdiğinden daha fazla nefes almak için çalıştıklarında nefes darlığı yaşadıkları (dispneik oldukları) görülür. Nefes alırken (inspiratuar dispne), nefes verirken (ekspiratuar dispne) veya her ikisinde birden solunum güçlükleri meydana gelebilir. Yaygın semptomlar şunlardır:
- Nefes alırken göğüs duvarı ve bazen göbek normalden daha fazla hareket eder.
- Nefes alırken burun delikleri açılabilir.
- Ağızı açık nefes alır (nefes nefese kalmak zorunda değildir).
- Dirsekler vücuttan dışarı çıkmış gibi nefes alabilir.
- Boyun ve baş vücudun önünde uzatılmış tutulur.
- Hırıltılı soluma duyulabilir.

Köpeklerde dispne sebepleri:

Burun hastalıkları; küçük burun delikleri, enfeksiyonlar, tümörler ve yabancı cisimler.
 
Boğaz ve nefes borusu (trakea) hastalıkları; ağzın çatısının çok uzun olması (uzamış yumuşak damak), tümörler ve yabancı cisimler.
 
Akciğer hastalıkları; enfeksiyonlar (örneğin, pnömoni , mantar enfeksiyonu), akciğerlerde sıvı ile kalp yetmezliği (pulmoner ödem), kalp büyümesi, kalp kurdu, tümörler, akciğerlerde kanama ve travma.
 
Akciğerlerdeki küçük hava yollarının (bronşlar ve bronşiyoller) hastalıkları; enfeksiyonlar, tümörler, alerjiler ve enflamatuar bozukluklar (örneğin, kronik bronşit).
 
Akciğerleri çevreleyen boşluğun (plevral boşluk) hastalıkları; akciğer çevresinde sıvı ile kalp yetmezliği (pulmoner efüzyon), hava birikimleri, kan veya diğer sıvıların birikmesi, tümörler, enfeksiyon ve travma.
 
Göğüs duvarı hastalıkları; göğüs duvarında yaralanma (travma), göğüs duvarının kısmi felci.
 
Diyafram hastalıkları; diyafram yaralanması (örneğin, travmatik yırtılma), doğumsal fıtıklar ve kas hastalıkları.
 
Göbeğin diyaframa baskı yapmasına neden olan hastalıklar; büyümüş karaciğer, mide veya dalak, hava ile dolu mide (şişkinlik) ve tümörler.

Köpeklerde Hızlı Solunum (Taşipne)

Köpekler koşulların gerektirdiğinden daha hızlı nefes aldıklarında taşipneik oldukları söylenebilir. Yaygın semptomlar şunlardır:
- Solunum hızı normalden fazladır.
- Ağız kapalı veya kısmen açık olabilir (genellikle çok geniş açılmaz).
- Solunum genellikle normalden daha sığdır.

Köpeklerin nefes nefese kalması, egzersiz veya yüksek hava sıcaklıkları sonucu artan vücut ısısını düşürmek için veya nefes alma probleminin bir göstergesi olabilir. Bazı köpeklerde altta yatan nedene bağlı olarak solunum problemleri (örneğin, ekspiratuar dispne ve taşipne) ve öksürük semptomları bir arada bulunabilir.

Köpeklerde taşipne sebepleri:

• Kandaki düşük oksijen seviyesi (hipoksemi).
• Düşük kırmızı kan hücresi seviyesi (anemi).
• Akciğerlerdeki damarlardaki kan pıhtıları.
• Ayrıca köpeklerde dispne sebepleri de taşipne ile sonuçlanabilir.

Solunum Problemlerinin Teşhisi

Nefes almada zorluk yaşamı tehdit eden bir acil durum olabilir ve köpeğiniz mümkün olan en kısa sürede bir veteriner tarafından görülmelidir. Köpeğinizin sağlığı, semptomların başlangıcı ve bu durumdan önce gelmiş olabilecek olası olaylar hakkında kapsamlı bir geçmiş bilgisi vermeniz gerekecektir.

Köpek cranium röntgeni

Veteriner hekim muayene sırasında nasıl nefes aldığını gözlemleyecek ve sorunun tam olarak belirlenmesine yardımcı olabilecek belirli sesler için köpeğin göğsünü dinleyecektir. Ayrıca diş etlerinin rengi köpeğinizin yeterli kan akışına ve oksijenasyona sahip olup olmadığını göstereceğinden dişeti rengine de bakılması gereklidir. Nefes borusuna bastırarak köpeğin öksürmesi sağlanabilir. Eğer köpek nefes almakta aşırı güçlük çekiyorsa testlerden önce oksijen desteği verilmesi gerekebilir. 

Nefes almakta zorlanan köpekler için ilk teşhis yolları; tam kan sayımı, biyokimya analizleri, dışkı muayenesi, idrar analizi ve röntgen görüntüleridir. Bunlara ek olarak ultrason incelemesi, elektrokardiyogram, rinoskopi ve bronkoskopi ve doku biyopsisi gerekli olabilir.

Solunum Sorunlarının Tedavisi

Tedavi yöntemi ve prognoz, köpeğin solunum problemlerini yaratan esas sebebin kesin teşhisine bağlı olarak değişim gösterecektir. Eğer solunum problemi şiddetliyse nefes almasına yardımcı olmak için oksijen verilecektir ve durumu düzelene kadar klinikte kalması gerekecektir. Solunum problemi kontrol altına alınana kadar köpeğin aktivitesi kısıtlanmalıdır.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder