Sığır besiciliği fizibilitesi: Pazarlama ve maliyet analizi - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Sığır besiciliği fizibilitesi: Pazarlama ve maliyet analizi


Sığır besiciliği fizibilitesi yazı dizisinin önceki bölümlerinde; amaç ve mevcut üretim durumunu tespit etmiştik, yer seçimi konusuna değinmiştik, ardından seçtiğimiz yer için uygun ahır planı hazırlamıştık ve hayvan seçimi ile rasyon hazırlama konusunu anlatmıştık. Fizibilitenin bu son bölümünde; işçilik giderlerini ve ürünlerin pazarlanması konusunu ele alacağız, son olarak da genel bir maliyet analizi yaparak fizibilite çalışmamızı bitireceğiz.

İşçilik Giderleri

Projede, ahırın yanındaki işçi evinde ailesiyle birlikte devamlı ikamet edecek bir işçi çalıştırılacaktır. İşçinin aylık toplam maliyeti 1.500 TL olarak düşünülmüştür. İşçinin yıllık gideri 18.000 TL olacağından ve yıl boyu 240 hayvana bakacağından besi süresince bir hayvanın işçilik gideri 75 TL olacaktır.

Pazarlama Olanakları

12 aylık besi süresinin sonunda yaklaşık 500 kg. canlı ağırlığa ulaşmış olan hayvanlar satılacaklardır. Ankara Ticaret Borsası’nın verilerine göre Nisan 2012 tarihi itibariyle karkas kilogram fiyatları 13,75 TL ile 15 TL arasında değişim göstermekte ve karkaslar ortalama 14,34 TL’den alıcı bulmaktadır. Besiden çıkan hayvanların karkas randımanları %55 kabul edildiğinde 500 kg. canlı ağırlıktaki bir hayvandan 275 kg. karkas elde edilecektir. Bu karkas miktarı, kilogram et fiyatı ile çarpıldığında, besi sonunda hayvanların satılabileceği fiyat yaklaşık 4.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Canlı Hayvan Fiyatlarının Aylara Göre Değişimi, TL

Canlı Hayvan Fiyatlarının Aylara Göre Değişim Grafiği

Çizelgede canlı hayvan fiyatlarının aylara göre değişimi, TÜİK verilerine göre 2005-2010 yılları arasını kapsayacak şekilde elde edilmiştir. Çizelgeden elde edilen grafikten de görüleceği üzere canlı hayvanların fiyatları, özellikle 2009 yılı Temmuz ayından beri hızla artış göstermektedir. 2005 yılında bir yıllık artış miktarı (Ocak-Aralık ayları arası) 50 TL kadarken, 2010'da yıllık artış 1.000 TL’yi aşmış durumdadır.

2009 ve 2010 yıllarında görüldüğü gibi gelecekte de canlı hayvan fiyatlarında hızlı artış yaşanması durumunda, hayvanların satışından daha fazla gelir elde edilebilmesi olasıdır. Ancak hayvan fiyatlarında artış yaşanırken yem fiyatlarının da artması daha fazla gelir elde etmeye mani olabilir. Yem fiyatlarındaki değişimlerden daha az etkilenmek için, yem fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde, yem alınarak depolanması veya yem fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde hayvanlara kısıntılı yemleme yapılarak, yem fiyatı düştüğünde telafi büyümesi yaptırılması gibi önlemler düşünülebilir. ATB verileriyle hazırlanan aşağıdaki grafik, yemlik arpa fiyatlarının aylara göre düzensiz değişimini örneklemektedir.

Yemlik Arpa Fiyatlarının Yıl Boyunca Değişim Grafiği

Maliyet Analizi

Projenin kurulum maliyetini arazi ve traktör alımı ile ahır, işçi evi ve yem deposu yapımı giderleri oluşturmaktadır. Bu maliyet aşağıdaki çizelgede hesaplanmış ve kurulum maliyeti 280.000 TL bulunmuştur.

Proje Kurulum Maliyeti

Aşağıdaki çizelgede, gelir ve gider unsurları hesaplanmış ve aylık ortalama gelirin 5.000 TL olacağı sonucuna varılmıştır.

Bir aylık (30 gün) Zaman Periyodunda Ortalama Gelir ve Giderler

Projenin kurulum maliyeti olan 280.000 TL, hayvanların toplam alım maliyeti 480.000 TL ile toplandığında 760.000 TL’ye ihtiyaç olduğu bulunmuştur. Ziraat Bankası’ndan %12 faiz ile 760.000 TL kredi alındığında, 3.547 TL taksitler ile ödenirse 20 yıl (240 ay)’da ödeme tamamlanmaktadır. Eğer kredi kullanılmadan, öz sermaye ile proje gerçekleştirilirse aylık 5.000 TL’lik dönüş ile yatırılan kaynağın geri alınması 12,7 yıl (152 ay) sürmektedir. Devlet desteği almadan, halihazırda arazi, ahır, traktör, depo sahibi olmayan ve kendi yemini üretemeyen yatırımcılar için sığır besiciliğinin kâr oranı oldukça düşüktür.

Not: Bu yazıdaki sayısal değerler, 2012 yılında hazırlamış olduğum sığır besiciliği fizibilite raporundan alınmış olup, güncel verileri içermemektedir.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder