Sığır besiciliği fizibilitesi: Hayvan seçimi ve rasyon - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Sığır besiciliği fizibilitesi: Hayvan seçimi ve rasyon


Daha önceki sığır besiciliği fizibilitesi yazımızda ahır planı konusuna değinmiştik, bir önceki yazıya buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Fizibilitenin bu bölümünde ise hayvan seçimi ve rasyon hazırlama konularına değineceğiz.

Besi faaliyetinde hayvan materyali olarak Holştayn ırkı erkek sığırlar kullanılmasına karar verilmiştir. Esmer, Holştayn ve Simental erkek danalarının besi kabiliyeti ve karkas özellikleri üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar, Holştaynların karşılaştıkları sert çevre şartlarına dayanıklılıklarının, Esmer ve Simentallerden daha fazla olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu üç ırkın bir kilogram ağırlık kazancı için yem maliyeti hesaplandığında Holştaynlarda besi ekonomisi ve karlılığın Esmer ve Simentallerden daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir.

Yapılan araştırmaların birçoğunda besinin Esmer ve Holştaynlarda en karlı olduğu dönem, 8-18. ay, yerli ırklarda 15-25. aylar arasındaki yaş olarak bildirilmekteyse de daha erken yaşta besiye alınan buzağıların yemden yararlanma ve büyüme özellikleri üzerine yapılan araştırmalar, besiye erken başlamanın hayvanların gelişimlerini olumsuz etkilemediğini göstermektedir. Besiye daha erken başlamak bir avantaj olarak görülmüş ve projede 6 aylık yaşta besiye başlanılmasına, besinin 12 ay sürdürülerek, hayvanlar 18 aylık yaşa geldiklerinde besinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Besiye alınacak 6 aylık yaştaki Holştaynlar, Çubuk hayvan pazarından ve çevre köylerden temin edilecektir, hayvan başı 2.000 TL alım fiyatı öngörülmüştür. Besi sonunda hayvanların satışı yine aynı kanallardan yapılacak ve hayvan başı ortalama satış fiyatı 4.000 TL olacaktır.

Rasyon Hazırlama

Besiye başlarken öncelikle hayvanların yeme alıştırılmaları gereklidir. Besi başında kaba yem miktarı yüksek, kesif yem miktarı düşükken besi süresince kesif yem miktarı giderek arttırılacak, kaba yem miktarı düşürülecektir. Besi boyunca hayvanlarda günlük canlı ağırlık artış miktarının ortalama 1000 gr. olması hedeflenmektedir.

Kasaplık Erkek Sığırların Günlük Besin Madde Gereksinimleri

Beside kaba yem olarak buğday samanı, kuru yonca, mısır silajı, üzüm posası, pamuk çiğiti ve yaş şeker pancarı posası; kesif yem olarak arpa, mısır, buğday kepeği, pamuk tohumu küspesi ve soya küspesi kullanılacaktır. Aşağıdaki çizelgelerde kullanılacak yem hammaddeleri, ME, HP miktarları ve kilogram fiyatları verilmiştir.

Beside Kullanılacak Yem Maddeleri

Besi Dönemlerinde Rasyonda Bulunacak KM, ME ve HP Miktarları

Besi Dönemlerinde Rasyonu Oluşturan Yem Miktarları, Kg

Çizelgelerde öngörülen miktarlarda yem maddeleri kullanıldığında ve yem fiyatları değişmediğinde, bir hayvanın besi boyunca tüketeceği toplam yemin maliyeti, aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere 1.500 TL civarında olmaktadır.

Bir Hayvanın Besinin Çeşitli Dönemlerindeki Yem Maliyeti

Bir sonraki yazımızda işçilik, pazarlama ve genel fizibilite maliyeti analizi yapılarak sığır besiciliği fizibilitesi sonuçlandırılacaktır.

Not: Bu yazıdaki sayısal değerler, 2012 yılında hazırlamış olduğum sığır besiciliği fizibilite raporundan alınmış olup, güncel verileri içermemektedir.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder