Sığır besiciliği fizibilitesi: Ahır planı ve maliyeti - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Sığır besiciliği fizibilitesi: Ahır planı ve maliyeti


Bir önceki sığır besiciliği fizibilitesi yazımızda yer seçimi konusuna değinmiştik ve Ankara ilinin Çubuk ilçesinde karar kılmıştık, ilgili yazıya buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise ahır planı ve yapım maliyeti konularına değineceğiz. Ankara’nın iklim koşullarının elverişli olması sebebiyle, ahırın kurulum maliyetinin düşürülmesi için gölgelikli açık besi ahırı yapımına karar verilmiştir. Ankara şartlarında daha önce yapılan araştırmalarda ahır tipinin açık olmasının bir sakınca yaratmadığı aksine hayvanların daha hızlı ağırlık kazandıkları ve belli bir ağırlığa daha kısa sürede ulaştıkları görülmüştür.

Besiye sütten kesimden sonra 6 aylık yaştaki hayvanlar ile başlanacak, 12 ay süreyle hayvanlar beside tutulacak ve 18 aylık yaşta yaklaşık 500 kg. canlı ağırlığa ulaşmış olan hayvanların besileri bitirilecektir. Ahırda toplam 12 padok bulunacak, her padokta birer ay ara ile besiye alınmış 20 baş hayvan olacaktır. Her ay 18 aylık yaştaki 20 baş hayvanın besisi bitecek, yerine 20 baş 6 aylık yaştaki hayvan gelerek besiye başlayacaktır. Böylece yıl boyunca üretimde süreklilik sağlanacak ve düzenli gelir elde edilecektir.

Padokların genişlikleri 15 m, uzunlukları 35 m olacaktır. Her padokta 20 hayvan bulunacağı için hayvan başı yaklaşık 26 m² gezinme alanı kalacaktır.

Bir Padoğun Üstten Görünümü

Padoğun ortasında 4 m genişliğinde ve padoğun kısa kenarı boyunca 15 m devam eden bir gölgelik yer alacaktır. Padoğun tabanında ise sıkıştırılmış mıcır zemin bulunacaktır.

Bir Padoğun Önden Görünümü

Padokların etraflarında, 30 cm aralıklarla yerleştirilmiş 4 sıra alüminyum çelik halat ile çevrelenmiş 1,2 m yüksekliğinde çit yer alacaktır. Alüminyum çelik halatı taşıyacak olan demir borular 3" kalınlığında olacak ve 3’er metre aralıklar ile dikileceklerdir.

Bir Padoğun Yandan Görünümü

Padoğun önden ve yandan görünümlerinde belirtildiği gibi, yerleştirilecek olan gölgelikler orta bölümü 3 m, kenarları 2,5 m olacak şekilde eğim verilerek, 3" kalınlığında demir borular ile desteklenerek kaldırılacaktır. Gölgeliğin yapımında yan yana yerleştirilecek, alt ve üst noktalarından demir borulara sabitlenmiş, 2x1 m büyüklüğünde oluklu alüminyum levhalar kullanılacaktır. Bu şekilde, bir padokta 30 adet levha kullanılarak 60 m² alanın üzeri kapatılmış olacak ve hayvan başı 3 m² gölge alan sağlanacaktır.

Köşelerdeki padoklarda komşu padok ve yemlik yanında olmak üzere 2 tane, aralardaki padoklarda ise iki komşu padokla aralarında birer tane ve yemlik yanında bir tane olmak üzere 3 tane padok kapısı bulunacaktır. Padok kapıları, padok aralarında 3 m, yemliklerin padoklara açıldığı kısımlarda 2 m genişlikte olacak ve 2,5" kalınlığındaki demir borulardan imal edilecektir.

Ahırda gölgeliklerin altında her padokta ikişer tane olacak şekilde otomatik suluk bulunacaktır. Bunun için toplam 24 tane otomatik suluk satın alınacaktır. Yemlik ve yem yolu ayrı ayrı yapılmayacak, hayvanların bulunacakları seviyeden 30 cm yükseklikte beton zemini bulunan bir yem yolu yapılacaktır. Hayvanların, padokların yem yoluna bakan tarafından (yem yolundan) yemi tüketmeleri sağlanacaktır. Böylece hem yem dağıtımında hem de yemlik yapımında işgücünden tasarruf sağlanmış olacaktır.

Padok Önündeki Yemliğin Perspektif Görünümü

Yemliğin perspektif görünümünde belirtildiği üzere yem yolunun genişliği 4 m olacak, 30 cm yukarıya çıkış için önünde bir rampa olacaktır. Yem yolunun yükseltilmesi, ahırın kurulumundan önce yapılacak olan tesviyede sağlanacaktır. Yem yolunun zemininde 10 cm kalınlığında beton bulunacaktır. Hayvanların yeme ulaşabilmeleri için padok çitinin yemliğe bakan tarafında 90 cm yükseklikte alüminyum çelik halat yer almayacaktır.

Padok ve Yemliğin Bir Arada Perspektif Görünümü

Tüm padokların yan yana olması durumunda yem yolu mesafesi uzayacağından, yem yolunu kısaltmak için 6 padoğun bir tarafa, 6 padoğun diğer tafara gelecek şekilde yerleştirilmesi düşünülüştür. Aşağıdaki çizimlerde ahırdaki padokların bir arada üstten ve önden görünümü verilmiştir.

Padokların Bir Arada Üstten Görünümü

Padokların Bir Arada Önden Görünümü

Ahır tamamlandığında arazinin 6.660 m²’lik alanını işgal edecektir ancak bu alana yem deposu ve işçinin kalacağı ev dâhil değildir. 100 m² işçinin evi için, 150 m² ekipman ve yem deposu için ayrılacaktır. Aşağıdaki çizimde görüleceği üzere, ahır yem yolu boyunca batı-doğu ekseninde yerleştirilecektir. İşçi evi, gübre kokusundan daha az etkilenmesi için arazinin kuzey batısında bulunacaktır. İşletmedeki yapıları birbirlerine, 3 m genişliğindeki toprak yollar bağlayacaktır. Sert rüzgârlardan hayvanların korunabilmesi için özellikle kuzey ve batı yönlerinde rüzgâr kıran bitkiler yerleştirilecektir.

İşletmedeki Yapıların Arazi Üzerindeki Yerleşimi

İşçi evinin yapımı için 40.000 TL, ekipman ve yem için yapılacak deponun yapımı için 10.000 TL, alınacak traktör ve römorku için 35.000 TL para ayrılacaktır. Ahırın yapım maliyeti ise aşağıdaki tabloda hesaplanmış ve yaklaşık 72.000 TL olduğu görülmüştür. Ahıra alınacak hayvan materyali ve rasyon hazırlama konularına bir sonraki yazıda değinilecektir.


Not: Bu yazıdaki sayısal değerler, 2012 yılında hazırlamış olduğum sığır besiciliği fizibilite raporundan alınmış olup, güncel verileri içermemektedir.
Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder