Onur Çelikörs | Veteriner Hekim

Kediler ve köpekler için aşı takvimi

Kediler ve köpekler için aşılama, evcil dostlarımızın enfeksiyöz hastalıklardan korunması için en güvenli ve ucuz yöntemlerden biridir. Ayrıca viral hastalıkların doğrudan bir tedavisi bulunmadığı için aşılama en kolay korunma yoludur.

Yavru kedi ne zaman eve getirilebilir?

Bu dünyada yavru kedilerden daha sevimli bir şey olabilir mi? İlginç tuhaflıkları ve minik miyavlamaları onları eve götürmek isteyen kedi severler için karşı konulmaz kılıyor. Ancak ailenize genç bir kedi yavrusu eklemek için acele etmeden önce şunu unutmayın; yavru kediler annelerinden çok erken ayrıldığında, bunun olumsuz sonuçları bir ömür boyu sürebilir.

Köpek besleme ilkeleri ve mama seçimi

Köpekleri daha doğru beslemek için her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 40 yıl önce sadece et ile köpeklerin sağlıklı şekilde beslenebilecekleri düşünülüyordu. Çünkü büyük çoğunluk köpeklerin etobur olduklarını zannediyordu. Günümüze kadar evcil hayvan maması üreticilerinin de bilgileri değişti.

Kedi ırkları: British shorthair

British Shorthair, kısa, yoğun ve su geçirmez tüylere, kalın bacaklara ve küt uçlu bir kuyruğa sahip, güçlü görünümlü büyük bir kedidir. Kısa, kalın bir boynunun üzerinde geniş bir yüze ve büyük yuvarlak gözlere sahiptir. Kedi dünyasının Bulldog'u olarak tanımlanabilir.

Kuş eğitimi için 5 temel öneri

Daha önce bir köpek sahibi olduysanız, muhtemelen ona otur, kalk ve gel gibi tüm temel bilgileri öğreterek eğitim verdiniz. Evcil kuşunuz için de aynısını yapmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Kuşunuzu eğiterek, hangi davranışları sevdiğinizi ve nasıl davranması gerektiğini öğretebilirsiniz.

Sığırlarda lenf yumrularının palpasyonu

Lenf yumruları (lymphonodi, nodi lyphatici) vücudun belirli bölgelerinde yer alan, ortalama 1-2 cm. uzunluğunda, yuvarlak ya da fasulye şeklindeki oluşumlardır. Lenf sisteminin muayenesi, palpe edilebilen lenf düğümlerinin inspeksiyonu ve palpasyonuyla yapılır. Ayrıca lenf düğümüne lokalize olan hastalıklardan şüphe duyulduğunda lökosit sayımı ve serolojik muayenelere de başvurulur.

Sığırlarda suni tohumlama

Hayvansal üretimin artırılmasının bugün için geçerli iki yolu vardır. Bunlar; birim başına düşen verimi artırmak ve yüksek verimli ırkların devamlılığını sağlamaktır. Suni tohumlama bunları sağlamak için kullanılabilecek en ekonomik ve etkili yolların başında gelir.

Koyun Irkları: Kıvırcık


Kıvırcık koyun ırkının yayılma alanı Trakya, Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi'dir. Kombine verimli bir ırk olup et, süt ve yapağı verimine sahiptir. Et ve süt verimi öncelikli olmak üzere iki farklı tipi vardır. Etçi tipte vücut ve göğüs geniş ve yuvarlak, kaslar gelişmiştir. Sağrı hafif meyilli, bacaklar nispeten kısadır. Sütçü tipte vücut ve göğüs dar, bacaklar uzundur. Sırt hattı hafif çukur, sağrı hafif düşük önden arkaya doğru daralan yapıdadır.


Vücut genellikle beyaz olup, siyah ve alacalık ta görülür. Baş, karın altı, bacaklar ve bazılarında da gerdan yapağısızdır. Yapağı tipi kaba karışıktır. Erkekler öne doğru spiral boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız, uzun ve incedir, üzeri uzun kıllarla örtülüdür. Kuyruk tarsal eklemine kadar, bazı hayvanlarda tarsus ekleminden aşağıya uzanır.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler

Sürü içgüdüsü ve engebeli arazilerde uzun mesafeleri yürüme kabiliyeti iyidir. Adaptasyon yeteneği yüksektir. Sağlam yapılı ve kanaatkâr olması nedeniyle kötü çevre koşullarına dayanıklıdır. Et ve süt verimi oldukça iyidir. Et yağının kas ve lif aralarında dağılmış olması ete yumuşaklık ve lezzet verir. Kıvırcık kuzularının eti açık renkli ve ince liflidir.

Yetiştirme Koşulları

Aile işletmelerinde, yerleşik köy sürülerinde ve ticari işletme sürüleri şeklinde, 20-400 başlık sürüler halinde yetiştirilmektedir. Yüksek, makilik, soğuk ve nemli çevre şartlarına iyi adapte olmuştur. Yılın önemli bir kısmında otlatma uygulanır. Bakım ve besleme daha çok ekstansif koşullarda yapılır. Bölgede erken kuzu kesimi yaygın olduğundan kasaplığa ayrılan kuzular 25-30 günde, damızlığa ayrılanlar ise 60-70 günde sütten kesilirler.

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri Erkek Dişi
Cidago Yüksekliği (cm) 69 64
Vücut Uzunluğu (cm) 80 66
Doğum Ağırlığı (kg) 4.0 3.7
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 60-70 45-55
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 263 -
Laktasyon Süt Verimi (lt) - 83
Laktasyon Süresi (gün) - 180
Yapağı Verimi (kg) - 1.5
Damızlıkta Kullanma Yaşı (ay) - 16-18

Koyun Irkları: Acıpayam


Yayılma alanı Denizli, Afyon, Isparta (İç Anadolu Göller Bölgesi), Antalya (Korkuteli, Elmalı) olan Acıpayam koyun ırkı, kombine, et ve süt verimine sahiptir. Acıpayam Tarım İşletmesinde geliştirilen ırk, % 50 İvesi, % 25 Dağlıç ve %25 Doğu Friz genotipi taşır.


Vücut iri yapılı, renk beyaz ve lekesizdir. Baş genelde beyaz olmakla birlikte kahverengi veya siyah lekeli olanlara da rastlanır. Kaba yapağılıdır. Koçlar ve koyunlar boynuzsuzdur. Kuyruk tek parçalı, oval, orta büyüklükte, yağlı ve uca doğru incelerek uzanır.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler

Güç çevre şartlarına dayanıklı ve hastalıklara dirençlidir. Dağlıç ırkının yetiştirildiği ekstansif koşullara uyum sağlayabilir. Yağlı ve büyük kuyruklu Dağlıç’ları doğal olarak aşabilmektedir.

Yetiştirme Koşulları

Yetiştiricinin koç talebini karşılamak üzere Gözlü Tarım İşletmesinde 1200 başlık damızlık bir sürü yetiştirilmektedir. Yayılma alanında mera genellikle zayıftır. Basit ağıllarda, sundurma veya rüzgar almayan koruluklarda barındırılır. Bakım besleme koşulları yayılma alanında nisbeten iyi olan işletmelerde yetiştirilmektedir.

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri Erkek Dişi
Cidago Yüksekliği (cm) 75 69
Vücut Uzunluğu (cm) 76 72
Doğum Ağırlığı (kg) 4.2 3.8
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 115 70
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 350 -
Laktasyon Süt Verimi (lt) - 140
Laktasyon Süresi (gün) - 150
Yapağı Verimi (kg) - 4.0
Damızlıkta Kullanma Yaşı (ay) - 18

Koyun Irkları: Malya


Malya koyun ırkının yayılma alanı başta Kırşehir ili ve çevresi olmak üzere Orta Anadolu'dur. Kombine, et ve yapağı verim yönlü bir ırktır. Akkaraman ırkı ile Alman yapağı et merinosunun melezlenmesiyle elde edilmiştir. Merinos x Akkaraman G1 dişiler, Akkaraman koçlarına verilerek Malya tipi oluşturulmuştur. %40 Alman yapağı-et merinosu ve %60 Akkaraman genotipi taşır.


Bacaklar uzun ve vücut Akkaramandan daha iridir. Vücut örtü rengi beyazdır, baş ve bacaklarda siyah lekeler bulunabilir. Baş ve boyun altı yapağılı, bacak alt kısımları yapağısızdır. Erkekler ve dişiler boynuzsuzdur. Yarım yağlı kuyrukludur. Kuyruk vücuda bağlantı noktasında geniş olup aşağıya doğru daralır.

Yetiştirme Koşulları

Bozkır iklimine ve kurak şartlara iyi adapte olmuştur. Bakım ve besleme koşulları iyi olan işletmelerde yetiştiriciliği tercih edilir. Damızlık olarak yetiştiriciliği Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılmaktadır.

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri Erkek Dişi
Cidago Yüksekliği (cm) 76 70
Vücut Uzunluğu (cm) 72 68
Doğum Ağırlığı (kg) 4.0 3.6
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 80 58
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 240 -
Laktasyon Süt Verimi (lt) - 35
Laktasyon Süresi (gün) - 90
Yapağı Verimi (kg) - 2.7
Damızlıkta Kullanma Yaşı (ay) - 18

Koyun Irkları: Hemşin


Yayılma alanı Kuzeydoğu Anadolu, ağırlıklı olarak Artvin ve Rize illeri olan Hemşin koyun ırkı, kombine, et ve süt verimine sahiptir. Vücut sağlam ve orta iriliktedir. Genel olarak boyun kısa, göğüs nispeten dar, sağrı ve bacaklar orta yüksekliktedir. Sağrı cidagodan biraz yüksektir. Küçük kulaklıdır. Kulaksız koyunlar da bulunmaktadır. Vücut rengi genellikle siyahtan kahverengiye kadar değişmekte ve kirli beyaz olanlarına da rastlanmaktadır. Beyaz renkli olanlarda göz kenarları, alın ve bacaklarda siyah lekeler bulunmaktadır.


Yüz ve baş genel olarak yapağılıdır. Arka bacaklar ince yapağı ile kaplıdır. Çoğunlukla boynuzsuzdur. Boynuzu olan erkeklerde boynuz büyük ve helezonidir. Dişilerde zayıf boynuz görülebilir. Kuyruk yapısı tek parça olup dip kısmı geniş, tarsal bölgesine doğru daralır ve uç kısmında ince bir parça bulunur.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler

Yerli ırklar içinde en uzun kuyruk yapısına sahiptir. Engebeli ve kayalık bölgelerde yürüme ve tırmanma yeteneği çok iyidir. Yüksek rakımlı ve fakir meraları çok iyi değerlendirir. Dayanıklılık, yaşama gücü ve kötü çevre koşullarına adaptasyon yeteneği yüksektir. Analık ve sürü içgüdüsü yüksek, hırçın tabiatlıdır.

Yetiştirme Koşulları

Yağışlı ve nemli Doğu Karadeniz iklimine iyi uyum sağlamıştır. 2 ay ağılda 10 ay merada bakılır. Yüksek ve dağlık bölge meralarını çok iyi değerlendirir. Karlı dönemlerde açık veya bir tarafı kapalı ağıllarda barındırılır. Bu dönemde besleme, kaba yem ağırlıklıdır.

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri Erkek Dişi
Cidago Yüksekliği (cm) 79 73
Vücut Uzunluğu (cm) 72 68
Doğum Ağırlığı (kg) 3.4 3.1
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 65-70 55-60
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 215 180
Laktasyon Süt Verimi (lt) - 110
Laktasyon Süresi (gün) - 135-170
Yapağı Verimi (kg) - 1.7
Damızlıkta Kullanma Yaşı (ay) - 18

Koyun Irkları: Herik


Herik koyun ırkı özellikle Amasya ili ve ilçelerinde yayılma alanı bulmuştur. Kombine, et, süt ve yapağı verimine sahiptir. Akkaraman ve Morkaraman koyunlarının, Karayaka koçlarıyla melezlenmesiyle elde edilmiş yarım yağlı kuyruklu ve kaba yapağılı bir tiptir. Vücut ve baş orta büyüklükte olup erkeklerde burun dışbükeydir. Boyun ve bacaklar orta uzunluktadır. Sağrı cidagodan biraz yüksektir.


Yapağısı genel olarak beyazdır, kahverengi-siyah olanlara da rastlanır. Vücudun yapağısız kısımları olan; baş ve bacaklarda siyah-kahverengi leke ya da benekler görülür. Genel olarak erkekler boynuzlu dişiler boynuzsuzdur. Boynuz, erkeklerde baştan öne ve yana doğru açılan kıvrımlı ve kuvvetli, dişilerde ise zayıftır. Kuyruk vücuda bağlantı noktasında geniş, aşağıya indikçe daralır ve tarsal eklemlere bazen daha da aşağıya uzanır. Kuyruğun geniş kısmı genel olarak düz olup, bazılarında iki parçalı yapıyı andıran oluk görülür. Kuyruk ucu genel olarak yağlıdır.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler

Hırçın ve tedirgin yapılıdır. Dışarıdan gelecek en ufak uyarıya dahi duyarlıdır.

Yetiştirme Koşulları

Düşük rakımlı tepelik alanlar ile düz arazilerde yetiştirilir. Sıcağa karşı duyarlı olup, yağışlı ve nemli hava şartlarına uyum sağlamıştır.

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri Erkek Dişi
Cidago Yüksekliği (cm) 65 61
Vücut Uzunluğu (cm) 67 62
Doğum Ağırlığı (kg) 3.5 3.3
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 60 47
Yapağı Verimi (kg) - 1.8-3.5
Damızlıkta Kullanma Yaşı (ay) - 18